+420 775 775 462 eywacentrum@gmail.com

Meditace

Meditace nás učí být plně v přítomnosti. V meditaci můžeme pozorovat svůj dech či vnímat své tělo. Většina škol, které učí meditovat, učí zbavit mysl myšlenek. To je jedna z možností. Dále jsou tu tzv.vedené meditace, kdy nás vede někdo jiný. Můžeme meditovat v sedě, můžeme meditovat v leže nebo můžeme provádět tzv. dynamické meditace- meditace v pohybu Každému člověku může vyhovovat něco jiného. Dále jsou tu tzv.kolektivní meditace, kdy větší počet lidí medituje na jeden určitý záměr- např.na zharmonizování situace ve světě.

Meditace je obvykle pokládána pouze za prostředek duchovního růstu nebo dosahování změněných stavů vědomí. Kromě tohoto meditace přispívá k:

– omezení stresu

– vyrovnanosti

– kreativitě, uzdravování

– relaxaci

– posílení toku vývojové energie

– posílení vědomí

– rozvoji tzv.“paranormálních“ schopností

– fyzickému, emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu uvědomění a rozvoji

– uvědomění si dalších dimenzí a aspektů života včetně dalších nefyzických forem

– radosti z rozšířeného vnímání

– mentální bystrosti

Řízená meditace

Mnou řízené meditace můžeme zaměřit např.na zlepšení zdravotního stavu, na zlepšení psychického stavu, na odbourání určitých bloků apod. Každou středu se Eywa centru konají vedu meditace. V meditacích pracujeme také s kundalíní energií.

Meditace v Brně

Milí přátelé,

srdečně Vás zvu na meditační setkání, které probíhají momentálně 1x měsíčně v Brně. Termín a místo vždy bude upřesněn.

Vstup : 300,- Kč

Vemte s sebou podložku na lehnutí, pití, volný oděv, dobrou náladu a vše co potřebujete k ideálnímu prožitku meditace.

Těší se na Vás

Marta Liptáková