+420 775 775 462 eywacentrum@gmail.com

   Podmínky objednání terapie

 

Terapie Vám bude mnou potvrzena formou emailu, popřípadě telefonicky. Jakmile k tomu dojde, tak před samotnou návštěvou je nutné uhradit zálohu a to ve výši jedné poloviny, dle vybrané délky terapie. Záloha je nevratná! Pokud se nebudete moci dostavit, je možné poslat náhradní osobu. Záloha předem je zavedena z důvodu dodržení sjednaného termínu a předejití blokace jinému klientovi.

Děkuji za pochopení!

Objednat se můžete zde