+420 775 775 462 eywacentrum@gmail.com

Základní informace o přístroji

PandoraStar je silný světelný přístroj, který využívá blikající světlo, aby vedlo váš mozek k zážitku celého spektra prospěšných stavů aktivity mozkových vln, které mohou být použity k mnoha posilujícím účelům.

PandoraStar stimuluje různé oblasti mozku – vysílá na sítnici paprsky LED světel řazených do unikátního tvaru trojúhelníků, jež se po dvojicích překrývají a vytvářejí sérii hexagramů. Uživatel přes zavřená oční víčka vnímá viditelný sled optických pulzů v podobě kaleidoskopických barevných vzorů a psychedelických obrazců, což vytváří silně stimulující prostředí a aktivuje mozkové vlny všech úrovní.

Přístroj sestává z dvanácti vysoce výkonných světelných (LED) diod a integrovaného mikropočítače. Počet jednotlivých sekvencí stroboskopických světelných vzorců je prakticky nekonečný a mozek je tak důkladně stimulován sledem optických pulzů.

Nastavení integrovaného mikropočítače je neuvěřitelně flexibilní, díky čemuž je energie stroboskopického světla vysílána a harmonizována v různých frekvencích, vlnách, střídách a intenzitách. Blikající diody tvoří čtyři sady trojúhelníků, vydávají světlo o dvou vlnových délkách a dokážou tak generovat natolik různorodé sekvence vzorců jako žádný jiný přístroj.

Vysoce programovatelný software, s nímž je lampa PandoraStar dodávána, vám umožní ovládat blikající světla, jak vás jen napadne, a vytvořit si bezpočet sezení, která budou vyhovovat vašim osobním i pracovním potřebám.

Pandora star CZ tým

S přístrojem cestuji po naší republice a  v daných městech mám organizátory (kamarády). I Vy máte možnost se s nimi seznámit…

Představuji Vám PS CZ tým:

Vlastimil Strachovský

Vlastimil Strachovský

Romana Bartošová

Romana Bartošová

Daniel Chlup

Daniel Chlup